Gamla Årstabron

Ställningar i Stockholm, Årsta Holmar