Nacka Forum

Ställningar vid Årstabron, Stockholm 2008-09-23